MEGNEMESÍTÉSEK (nemesi és grófi ágak)

 

XV.sz.                                                    
 

1423-ban Benjamin és Urbán visszakapja nemességét, és birtokot kapnak.

1498-ban Márton
adományt kap Benyóra. 

    
             XVI.sz
                

 

1566-ban György
megerősítést kap a benyói és urbanói birtokra 12 Urbanovszky családtaggal.

 

XVII.sz.


 


1660-
ban Burián Ferdinándtól nemessége megerősítését kapta.

1678
-ban a Nyitra megyei birtokos nemesi összeíráskor Mihály szerepel.
 

XVII.sz.


Verbói kúria
gr.Benyovszky Móricz
 


Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor az alábbi családtagok szerepelnek:
            Trencsénben két Gábor, Gáspár, István, György és András,
            Barsban János,         
            Nyitrában István (az összeírásban tévesen Pál szerepel)  Sámuel,
            Turócban Mihály,
            Zemplénben  János
Ugyanakkor Nyitra megye igazolja a Verbón lakó Sámuel ezredes (az 1678-ban szereplő Mihály unokája) és fiai , Mátyás, Móric és Emanuel kétségtelen nemességét, kiknek Sámuel felesége, báró Révay Anna után Verbón és Nagybucsányban is örökölt birtokuk van.

Igazolja továbbá a Kishinden lakó István (az összeírásban tévesen Pál szerepel) nemességét Trencsén vármegye bizonyítványa alapján, melyben ősi, birtokos nemességét igazolják.

Igazolja a Bars megyei Béládon lakó János és Imre testvéreivel, Simon fiai, Miklós unokái, Simon dédunokái, Benjamin ükunokái nemességét.

1759
-ben Győr megyében, a Trencsén megyei András nemességét hirdetik ki.


1778-ban Bécsben Mária Terézia királynő grófi rangot ad Benyovszky Móric francia tábornoknak.

1782-ben
Trencsén vármegyében kiadott bizonyítványát Sámuel 1782-ben, öccse Imre pedig 1786-ban kihirdeti  Pest vármegyében.

1792-ben
Bécsben II. Lipót király grófi rangot ad Benyovszky Emánuel (Móric testvére) huszár kapitánynak.

 

XIX.sz.

 

1823-ban Trencsén vármegye a Temes megyében lakó Jánosnak ad bizonyítványt.

1826
-ban Trencsén megyei András fia József kap Győr vármegyétől bizonyítványt.

1881-
ben és 1891-ben a család nemességét a magyar királyi belügyminiszter igazolta.

 

XX.sz.


 


1902
-ben Ferenc József király gróf Benyovszky Sándor grófi rangját kiterjeszti örökbe fogadott fiaira, Benyovszky Móricra és Rudolfra.

 
                                                                                                                                  VISSZA    CSALÁDTÖRTÉNET