BENYOVSZKYAK ÁLTAL HASZNÁLT CÍMEREK   

                                                                                                                       

Az egyes forrásokban közölt címerleírások és a címerképek sok esetben nem egyeznek.
 

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén nyugvó koronán, hegyeivel felfelé álló holdsarló végein egy-egy hatszögű arany-csillag. Sisakdísz: a holdsarló között két strucztoll. Takaró: kékarany.

 


(Nagy Iván:Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 1857)  


A czímer, melyet 1423-ban nyertek, fenálló hadi vért, melynek kék mezejében alul hármas halom emelkedik föl. A középső halmon nyugvó koronára félhold nehezkedik, szarvaival fölfelé, a félhold két szarva fölött két csillag ragyog. A vért fölötti sisakon ismét korona, és azon a paizsbelihez hasonló félhold és csillagok; ezenfelül a félholdból kiemelkedve két strucz-toll leng. A czimer-paizst két oldalról két szárnyas nemtő tartja. 
                                                                
(Nagy Iván:Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 1857)
 


 


Adels- u. Wappenbrief, sowie Donation v. König Sigismund, d. d. 1423 für Benyamin u. Urban Gebrüder, u. Stammväter der Geschlechter Benyovszky u. Urbanovszky.

(SIEBMACHER'S WAPPENBUCH. Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve.  Szerk. Nagy Iván, 1893. Nürnberg. )

(Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 1896. Bars vármegye nemes családai.) 
 

Az 1778. évi: négyelt pajzs, szívpajzzsal; ebben, kék mezőben aranykoronán szarvaival felfelé fordított ezüst félhold, melynek szarvaira egy-egy hatágú aranycsillag van illesztve (ősi címer). A nagy pajzs: 1. vörös mezőben befelé fordított aranygriff, felemelt jobbjában aranymarkolatú kardot tartva; 2. és 3. aranymezőben zöld babérlevelekkel átkötött vörös mezű kar, befelé fordulva, egy hatágú aranycsillaggal megrakott vörös zászlós nyelet ferdén tart; 4. tengeren természetes kifeszített vitorlás, háromárbocos hajó. A 3. és 4. mező között egy hajtott ék, melynek kék mezejében fönt két, lent egy ezüstliliom. Három sisak; sisakdíszek: 1. (középső) két, arany és kékkel váltakozva osztott tárt sasszárny között a szívpajzs félholdja a csillagokkal, a félholdon oszlopszerűleg két fehér strucctoll; 2. a pajzs griffje, kinövőleg, befelé fordítva; 3. a pajzsból a befelé fordított kar a zászlóval. A középső sisaktakaró palástszerűleg övezi a pajzsot; jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. Pajzstartók: két vadember, fejükön és ágyékukon zöld lombbal övezve, jobbjában (baljában) egy-egy gyökerestül kitépett fát tartva. Jelmond at ezüstszalagon: IN ADVERSIS ET PROSPERIS.
(Benyovszky Móricz által használt címer.)
(Gudenus János: Magyar főnemesség XX.századi genealogiája.1990)


 

Az 1792. évi: kék mezőben hármas zöld halmon szarvaival felfelé fordított ezüst félhold, szarvain egy-egy hatágú aranycsillaggal. A grófi korona fölötti sisak dísze: a félhold a csillagokkal, a félhold közepéből két fehér strucctoll emelkedik. Takaró jobbról: arany-kék, balról: ezüst-kék.
Pajzstartók: két, természetes angyal, két, a pajzs alatt összefonódott kígyó fejét tartva. (Moricz öccse, Emánuel által használt címer.)

(Gudenus János: Magyar főnemesség XX.századi genealogiája.1990)


(
SIEBMACHER'S WAPPENBUCH. Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve.  Szerk. Nagy Iván, 1893.
Nürnberg. ) 

                                                                                                                                                     VISSZA    CSALÁDTÖRTÉNET